GRATIS WEBINAR 9. DESEMBER: FRA UTENFORSKAP TIL INKLUDERING.
Hva gjør at noen unge voksne havner utenfor, og hvordan kan vi inkludere dem i samfunnet? Recoverynettverk Midt-Norge vil framover ha en serie samlinger som tar for seg unge voksne (16-30 år).
Bli med på digital nettverkssamling den 9. desember. Her får du høre om eksempler på erfaringer med BUP sett fra et pårørendeperspektiv, og to tiltak for unge voksne som har fått gode tilbakemeldinger.

- Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Nasjonal konferanse for Recovery er et resultat av et bredt samarbeid blant organisasjoner som vil sette menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse på dagsorden. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.

Den første konferansen finner sted på Gardermoen i februar 2022.

For mer informasjon og påmelding: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/#Pamelding

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.