Vårres - regionalt brukerstyrt senter for Midt-Norge:

- Et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Målgruppen er brukere og pårørende med spesiell fokus på barn, ungdom og deres pårørende.

 • Kurs og informasjonsvirksomhet overfor:
  • hjelpeapparatet, etater, fagmiljø
  • ulike brukergrupper, pårørende og befolkningen for øvrig.
 • Egenutviklede kurs og informasjon i samarbeid med ulike organisasjoner og institusjoner, f.eks Lærings -og mestringssentra.
 • Selvhjelps- og mestringsgrupper
 • Barne- og ungdomsgrupper, sommerleirer, treffsteder for brukere og pårørende.
 • Samlinger for tillitsvalgte i deltakende organisasjoner, deres brukerrepresentanter, likemenn og igangsettere av selvhjelpsgrupper.
 • Innsamling og formidling av bruker- og pårørende erfaringer.
 • Søker om og gjennomfører prosjekter i samarbeid med offentlige instanser

 Her kan du laste ned og lese vår brosjyre: Vårres Regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.