HANDLINGSPLAN FOR Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge.

For perioden 2019 - 2022.

 

Hovedmål.

Vårres regionalt brukerstyrt senter er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander, avhengighetsproblematikk, samt deres pårørende

 

Målgruppen er brukere og pårørende med spesiell fokus på barn, ungdom og deres pårørende.

 

Vårres regionalt brukerstyrt senter skal:

 • Ø Være et knutepunkt mellom fagmiljø og brukere/pårørende
 • Ø Formidle og gyldiggjøre erfaringskunnskap
 • Ø Være en arena for erfaringsutveksling
 • Ø Være et regionalt knutepunkt for recovery
 • Ø Gi tilgang til informasjon om rettigheter, muligheter og støtteordninger
 • Ø Være en aktør i opplærings- og informasjonstiltak overfor det offentlige hjelpeapparat

Dette skal gjøres gjennom:

Informasjons og opplæringstiltak

Treffsteder

Aktiviteter

         

           Tilbudet skal omfatte:

 • Mestringskurs
 • Samarbeid om dagskurs for pårørende til barn/ungdom med mulighet for å ta med pedagogisk personale i tilknytning til barn/ungdom.
 • Oppfølgings- kurs /grupper.
 • Samarbeid om dagskurs for nydiagnostiserte voksne.
 • Kurs for voksne med egne diagnoser
 • Kurs for pårørende til voksne med diagnoser
 • Parkurs

          Tilbudet kan også omfatte:

 • Deltagelse ved kurs/seminarer arrangert av medlemsorganisasjonene eller hjelpeapparatet, samt i utvalg og lignende som arbeider innenfor helsefeltet.
 • Opplæring og ivaretakelse av brukeransatte / erfaringskonsulenter
 • Opplæring og ivaretakelse av brukermedvirkere innen forskning

          Herunder:

 • Nettverkskonferanser.
 • Konferanser arrangert av medlemsorganisasjonene.
 • Prosjektgrupper i forb. med offentlig arbeid.
 • Offentlige arbeidsutvalg og lignende.
 • Diskusjonsfora, paneldebatter og lignende
 • Recovery nettverk

            -etablere selvhjelpsgrupper.

 

 • Ivaretagelse av igangsettere og informasjon rundt selvhjelpsarbeidet.

      Tilbudet skal omfatte.

 • l Selvhjelpsgrupper – mestringskurs alle bruker- / pårørende grupper.

        

               -likepersonsarbeid - brukermedvirkning   

          

             Tilbudet skal omfatte:

 • Ivaretakelse av likepersoner i organisasjonene gjennom kurs, samlinger og samtaler
 • Brukermedvirkning – brukerbank
 • Opplæring – oppdatering av likepersoner
 • Kurs i helsepedagogikk for brukere / pårørende
 • Organisasjonskurs
 • Oppfølging av brukerrepresentanter

           -aktiviteter for brukere og pårørende – herunder samarbeid med de      

            enkelte organisasjoner

 

           Tilbudet skal omfatte: 

 • Etablering av ulike gruppetilbud – treffsteder – for alle målgrupper
 • Alene eller i samarbeid med organisasjoner gjennomføre sommerleirer for barn / ungdom
 • Prosjekter alene eller sammen med andre aktører / samarbeidspartnere
 • Spre informasjon om recovery og recovery orientert praksis i fag- og brukermiljøer

 

          -sikring av økonomi – rammebetingelser.

 • Sikre forankring i hjelpeapparatet.

          Gjennom:

 • Aktiv deltagelse i nettverksoppbygging rundt  Autisme/ADHD/Tourette/Narkolepsi.
 • Etablere kontakt med Helse-Midt Norge på administrativt nivå.
 • Deltakelse i planarbeide innenfor psykisk helse på kommunalt og regionalt nivå.
 • Være et regionalt knutepunkt for recovery.  Delta i samarbeid og nettverk nasjonalt og internasjonalt.
 • Samarbeidsavtaler med RKBU, Trondheim Kommune, BUP Klinikk St.Olav.
 • Arbeide for å etablere flere samarbeids, intensjonsavtaler.

  

-sikre videre midler fra Shdir.

          Gjennom:

 • Søknad til direktoratet innen tidsfrister
 • Rapportering av aktivitet
 • Regnskapsrapporter
 • nettverksarbeid

           -sikre annen finansiering

           Gjennom:

 • Kursarrangement for fagpersoner
 • Prosjektsøknader Extra stiftelsen
 • Prosjektsøknader Shdir
 • Kommunale midler
 • Fylkeskommunale
 • Fond og stiftelser
 • Helse Midt-Norge
 • Egenandeler

 

Handlingsplanen kan også lastes ned som pdf her: Handlingsplan 2019-2022

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.