Handlingsplan

Hovedmål

Vårres regionalt brukerstyrt senter er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander, avhengighetsproblematikk, samt deres pårørende.

 

Målgruppen er brukere og pårørende med spesiell fokus på barn, ungdom og deres pårørende.

 

Vårres regionalt brukerstyrt senter skal:

 • Være et knutepunkt mellom fagmiljø og brukere/pårørende
 • Formidle og gyldiggjøre erfaringskunnskap
 • Være en arena for erfaringsutveksling
 • Være et regionalt knutepunkt for recovery
 • Gi tilgang til informasjon om rettigheter, muligheter og støtteordninger
 • Være en aktør i opplærings- og informasjonstiltak overfor det offentlige hjelpeapparat

Dette skal gjøres gjennom:

 • Informasjons og opplæringstiltak
 • Treffsteder
 • Aktiviteter

Tilbudet skal omfatte:

 • Mestringskurs
 • Samarbeid om dagskurs for pårørende til barn/ungdom med mulighet for å ta med pedagogisk personale i tilknytning til barn/ungdom.
 • Oppfølgings- kurs /grupper.
 • Samarbeid om dagskurs for nydiagnostiserte voksne.
 • Kurs for voksne med egne diagnoser
 • Kurs for pårørende til voksne med diagnoser
 • Parkurs

Tilbudet kan også omfatte:

 • Deltagelse ved kurs/seminarer arrangert av medlemsorganisasjonene eller hjelpeapparatet, samt i utvalg og lignende som arbeider innenfor helsefeltet.

Herunder:

 • Nettverkskonferanser.
 • Konferanser arrangert av medlemsorganisasjonene.
 • Prosjektgrupper i forb. med offentlig arbeid.
 • Offentlige arbeidsutvalg og lignende.
 • Diskusjonsfora, paneldebatter og lignende

Etablere selvhjelpsgrupper

 • Ivaretagelse av igangsettere og informasjon rundt selvhjelpsarbeidet.

Tilbudet skal omfatte:

 • Selvhjelpsgrupper – mestringskurs alle bruker- / pårørende grupper.

Likepersonsarbeid - brukermedvirkning

Tilbudet skal omfatte:

 • Ivaretakelse av likepersoner i organisasjonene gjennom kurs, samlinger og samtaler
 • Brukermedvirkning – brukerbank
 • Opplæring – oppdatering av likepersoner
 • Kurs i helsepedagogikk for brukere / pårørende
 • Organisasjonskurs
 • Oppfølging av brukerrepresentanter

Aktiviteter for brukere og pårørende – herunder samarbeid med de enkelte organisasjoner

Tilbudet skal omfatte:

 • Etablering av ulike gruppetilbud – treffsteder – for alle målgrupper
 • Alene eller i samarbeid med organisasjoner gjennomføre sommerleirer for barn / ungdom

Sikring av økonomi – rammebetingelser

 • Sikre forankring i hjelpeapparatet.

Gjennom:

 • Aktiv deltagelse i nettverksoppbygging rundt Autisme/ADHD/Tourette/Narkolepsi.
 • Etablere kontakt med Helse-Midt Norge på administrativt nivå.
 • Deltakelse i planarbeide innenfor psykisk helse på kommunalt og regionalt nivå.
 • I samarbeid med de øvrige brukerstyrte sentrene opprette nasjonalt knutepunkt for recovery, og selv ivareta regional funksjon som knutepunkt.

Sikre videre midler fra Shdir

Gjennom:

 • Søknad til direktoratet innen tidsfrister
 • Rapportering av aktivitet
 • Regnskapsrapporter
 • nettverksarbeid

Sikre annen finansiering

Gjennom:

 • Kursarrangement for fagpersoner
 • Prosjektsøknader Extra stiftelsen
 • Prosjektsøknader Shdir
 • Kommunale midler
 • Fond og stiftelser
 • Helse Midt-Norge
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.