Andre brukerstyrte senter

Det er i dag fem regionale brukerstyrte senter i Norge. Det er Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge, Bikuben, KBT-senteret, Sagatun og Rom-Agder. Alle sentrene jobber for å fremme brukeres og pårørendes stemmer i møte med tjenesteytere og offentlige myndigheter.

 

KBT Midt-Norge ligger i Trondheim i Trøndelag fylke. KBT er et kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. Hovedsatsningsområdene er styrking av brukernes erfaringer som kunnskap i tjenesteutviklingen gjennom Bruker Spør Bruker-evalueringer og åpen innovasjon ved dialog og samskaping av nye tjenester. KBT samarbeider med brukerorganisasjoner, kommuner og helseforetak og er en ressursbase for disse.

Sagatun Brukerstyrt Senter ligger på Hamar i Hedmark fylke. Senteret er et knutepunkt for recovery og jobber både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Senteret samarbeider med brukerorganisasjonene om å styrke brukermedvirkningen innen psykisk- helse og rusfeltet. Senteret utvikler og sprer kompetansefremmende tiltak innen brukerstyrking, brukermedvirkning og brukerstyring og er en brobygger mellom fagog brukererfaring. . «Verktøykassa for brukermedvirkning» er et kursopplegg for å styrke brukerne og lære tjenestene god brukermedvirkning i praksis. Verktøykassa ledes og administreres fra Sagatun og spres på nasjonalt nivå.

Bikuben ligger i Borkenes i Troms fylke. Senteret jobber for åpenhet og økt kunnskap om psykisk helse og rus. Dette gjør de bl.a ved å formidle bruker og pårørende erfaringer. Målet er å påvirke til et bedre   tjenestetilbud og bidra til økt livskvalitet.

ROM-Agder ligger i Kristiansand i Vest-Agder fylke. ROM (råd og muligheter) er en ressursbase for brukermedvirkning på lokalt og regionalt nivå som gjennom et tiår har drevet samhandling og tjenesteutvikling i samarbeid med fag og utdanning innenfor det psykiske helsefeltet og de sosiale tjenestene. Senteret samarbeider med en rekke instanser og deltar jevnlig i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt. Hovedpartner har vært Italia hvor senteret siden 2008 har hatt årlige utveksling mellom brukere og skoleelever med målsetting om å redusere stigma ved psykiske lidelser.

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.