LPP

Står du nær noen som har en psykisk lidelse? Da er LPP organisasjonen for deg. LPP jobber for at pårørende skal bli hørt, tatt med på råd og møtt med forståelse

Hva er LPP?
LPP er Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, en forening for pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser.
Foreningen arbeider primært for at mennesker som har en psykisk lidelse skal få bedre behandlingstilbud, bedre botilbud, og bedre levekår generelt.

Hva gjør LPP

  • Gir råd og veiledning om hvordan en kan takle rollen som pårørende.
  • Arbeider for å bedre livsvilkårene til pårørende og mennesker med alvorlig psykisk lidelse.
  • Legger press på myndighetene for å bedre psykisk helsevern i Norge

Les mer om LPP på deres hjemmeside: http://www.lpp.no