NOU 2020: Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom.

Høringsfrist: 20.07.2020

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-astilling-nou-2020-1/id2697868/