Coronasituasjonen: Spørreundersøkelse til foreldre

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er klar over at tiden vi er inne i med Korona pandemi legger ett stort ansvar på foreldre med hjemmeundervisning, begrenset sosial omgang mm.  Barn med tilrettelagte tiltak i skole, på fritid og hjemme til vanlig, får hverdagen snudd på hodet.

Vi ønsker å finne ut hvordan situasjonen til familier med barn med nevroutvikslingsforstyrrelser er nå, hvordan den oppleves for den enkelte.  Informasjonen dere gir vil bli brukt til å gi tilbakemelding til hjelpeapparat og beslutningsmyndigheter.

Undersøkelsen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til den enkelte.
Ved å svare på denne undersøkelsen hjelper du oss i arbeidet med å forbedre tjenestetilbudet og samtidig lette hverdagen for den enkelte familie.

Du finner den her: https://app.easyquest.com/q/b3MHq

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare.