Regionsamling: Recoverynettverk i Midt-Norge

Fjorårets suksess blir gjentatt, i form av en ny regional samling for kommuner og spesialisthelsetjenester som har begynt å jobbe recoveryorientert til dialog og faglig påfyll!

Aktuelle tema for samlingen:

  • Implementering
  • Rettigheter og recovery
  • Konkrete metoder og verktøy
  • Erfaringer, gode råd og praktiske eksempler
  • Måling av recovery - hvordan?
  • Pakkeforløp og standardisering

For å ta tak i det som er viktig blir innholdet i presentasjoner og gruppearbeid satt ut i fra problemstillinger som deltakerne melder inn på forhånd. Problemstillinger meldes til kontaktperson eller i påmeldingsskjemaet innen 7. juni. Endelig program blir fastsatt etter sommeren.

Vi oppfordrer ledere, ansatte, brukere, pårørende og brukerrepresentanter til å delta for å sammen utvikle recoverytilnærminger i psykisk helse- og rustjenester!

Se mer informasjon i vedlegg her: Recoverynettverk Midt-Norge.

Sted: Quality Airport Hotel Værnes. Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal.

Tid: 12. september 2019          Kl. 09:30 - 16:00.

Deltakeravgift: Tjenestepersonell: 1200,- inkl. lunsj. Brukere/pårørende: 650,- inkl. lunsj. Deltaker dekker selv reise og opphold.

Påmeldingsfrist: 14. august. Avmeldinger etter fristen vil bli fakturert.