En siste hilsen

Det er med sorg vi må meddele at vår styreleder Turid Oldervik døde mandag 5. mars 2018

Det er uforståelig at vi aldri skal møte Turid igjen, og våre tanker går til Turids nærmeste familie.

Vi lyser fred over Turids minne