Tilbud i "gamle" Nord-Trøndelag

Hjemmesiden er nå oppdattert med forskjellig info om hva som skjer i "gamle" Nord-Trøndelag våren 2018.

Treffsteder: Info om treffsteder våren 2018

Oppfølgingskvelder: Info om oppfølgingskvelder våren 2018