Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom.

Høringsfrist: 20.07.2020

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-astilling-nou-2020-1/id2697868/

NOU 2020-1 om Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Det er derfor behov for en forsterket innsats på dette området.

Som et ledd i en bredere anlagt satsning for gruppen utlyser NevSom midler til igangsetting av fag- og metodeutviklingsprosjekter og tidsavgrensede forskningsprosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom.

NevSom utlyser midler for igangsetting av prosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom.


Formålet med satsningen er å bidra til klinisk tverrfaglig kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som raskt kan implementeres i helsetjenesten og som fremmer oppfølging av voksne med Tourettes syndrom.

Det er etablert et samarbeid med Norsk Tourette Forening og de regionale fag-/kompetansemiljøene for gjennomføring av satsningen.

Det kan søkes om støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling og tidsavgrenset forskning på inntil kr 200.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet for denne satsningen. Brukerrepresentasjon vektlegges. 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Brukerrepresentasjon
  • Prosjektbeskrivelse
  • CV


Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via UiO nettskjema.

Søknadsfrist: 13.09.2020

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) /tlf 2301 6067
Egil Midtlyng (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) /tlf 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 40 (28.09.-02.10.2020).

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/utlysning-av-prosjektmidler-til-en-forsterket-innsats-for-voksne-med-tourettes-syndrom

Under pandemiutbruddet gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant foreldre til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Her er sluttrapporten: Sluttrapport "Når livet blir snudd på hodet".

Våre aktiviteter er for tiden svært begrenset på grunn av Corona utbruddet.
Vi og våre samarbeidspartnere avlyser fortløpende aktiviteter og arrangement.
Driften forsøkes opprettholdt så godt som mulig både fra kontor og våre hjemmekontor.
Vi ser på alternative løsninger for våre ulike arrangementer for tiden framover og mulige løsninger
på digitale plattformer.

Vår kontaktinfo:

Mona Breding Lersveen tlf. 920 35 322 e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Arthur Mandahl tlf. 909 73 268 e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Hege Hafstad tlf. 417 23 284 e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Anne Strand tlf. 957 25 067
Vårres tlf. 975 26 381 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Likepersonsapparatet i organisasjonene kan også kontaktes for diagnoserelaterte samtaler.
Vi vil legge ut ytterligere informasjon på hjemmeside og Facebook side etter hvert.

Vi håper og tror at vi kommer oss gjennom denne tiden på best mulig måte.

Lykke til alle sammen!

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge

Vi vil informere alle som deltar ved våre kurs og aktiviteter om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

 

GDPR er ett EU-direktiv som erstatter den gamle personopplysningsloven. Direktivet skjerper kravene til organisasjoner og virksomheter som behandler personopplysninger. Det  er viktig for Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres) at du skal føle deg trygg på at vi behandler dine opplysninger på en sikker måte.

 

Informasjon om personvern / GDPR (General Data Protection Regulation) kan leses her; Informasjon om GDPR

Personvernerklæring for Vårres kan leses her: Personvernerklæring