«Overganger – fra ungdomsskole til videregående skole og til videre utdanning ,arbeid eller dagtilbud"

Her er presentasjoene konferansen 14.02.2018:

Presentasjon fra Dalgård skole

Presentasjon fra NTNU

Presentasjon fra Lupe

Det er med sorg vi må meddele at vår styreleder Turid Oldervik døde mandag 5. mars 2018

Det er uforståelig at vi aldri skal møte Turid igjen, og våre tanker går til Turids nærmeste familie.

Vi lyser fred over Turids minne

 

Hjemmesiden er nå oppdattert med forskjellig info om hva som skjer i "gamle" Nord-Trøndelag våren 2018.

Treffsteder: Info om treffsteder våren 2018

Oppfølgingskvelder: Info om oppfølgingskvelder våren 2018

Vårres regionalt brukerstyrt senter arrangerer tradisjonen tro sommerleir for barn i alderen 10-12 år på Momyrsstua i Åfjord Kommune

Det blir lagt opp til en uke med spennende og varierte aktiviteter i kontrollerte former. Vi kan nevne båttur, grottebesøk, inneaktiviteter, fisking, fjelltur mm.

Det blir i år arrangert 1 uke med sommerleir, her kan du lese litt mer om det:

Uke 26 : Invitasjon til sommerleir uke 26

 

Vi gratulerer Mariela Lara med artikkelen i Patient Education and Counseling: 

"The effect of a brief educational programme added to mental health treatment to improve patient activation: A randomized controlled trial in community mental health centres"

Se artikkelen her: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399115301518

Informasjon om Selvhjelpsnettverket i Nord-Trøndelag

Det har over tid blitt lagt ned en del arbeid for å kartlegge hva som fins av selvhjelpstilbud i Nord-Trøndelag og hvordan dette kan koordineres. KORUS Midt Norge tok i startfasen ansvaret  for å komme igang med arbeidet.

Vårres regionalt brukerstyrt senter har fra 7. mai 2014 tatt over koordineringsansvaret etter KORUS Midt Norge og vil med dette invitere til å være med i et nettverk for selvhjelpsarbeid. 

I og med at vi skal ha en koordinerende funksjon for selvhjelpsarbeidet ønsker vi å få tilsendt informasjon om hvor det drives selvhjelpsgrupper - med kontaktinfo.  Dette kan være åpne eller lukkede – selvstyrte eller ledede grupper.  Vi ønsker også informasjon fra organisasjoner som driver samtalegrupper og mestringskurs.  Det viktigste i denne fasen er å få en oversikt over de tilbudene som finnes slik at de som har behov for / ønsker om å delta kan få kunnskap om tilbudet og mulighet til å delta.

Før et lokalsamfunn etablerer sitt kontaktpunkt for selvorganisert selvhjelp ligger et grundig forarbeid. Samhandling og nettverksbygging er sentrale stikkord. Det har aktørene fått til i Sunndal!      

Les mer her:           

Selvhjelp i Sunndal