Da har vi den glede å igjen invitere til årets Levekårskonferanse som vi gjennomføre sammen med samarbeidende organisasjoner

Konferansen gjennomføres Mandag 11. desember 2023 kl 09:00 - 15:30

Årets tema er: Psykisk helse - Levekår og Dyrtid

Vi har i år fått mange flinke foredragsholdere og det vil være mulig å delta både digitalt via streaming og fysisk (begrenset antall plasser). 
MRK: 2 ulike påmeldingslenker ut ifra hvor du ønsker å delta. 

For nærmere informasjon og påmelding se Invitasjonen til Levekårskonferansen 11. desember 2023

Nytt medlem i folkehelsealliansen

Torsdag 5. Oktober 2023 var det årsmøte i folkehelsealliansen i Trøndelag

Der var Vårres regionalt brukerstyrt senter representert med styreleder Mona Breding Lersveen som presenterte Vårres i forbindelse med at Vårers formelt ble tatt opp som medlem i folkehelsealliansen. Her fikk vi utdelt et medlemsbevis av leder i folkehelsealliansen Steinar Krokstad og vi gleder oss på fortsettelsen og på å jobbe videre sammen med alliansen ifht ABC for bedre psykisk helse. 

Act: Gjør noe aktivt

Belong: Gjør noe sammen

Commit: Gjør noe meningsfylt

Les mer om folkehelsealliansen her

Deltakerne i samtale på Arendalsuka

Vårres har vært på Arendalsuka denne uka og har deltatt på mange ulike arrangementer.

I dag 16.08.2023 var Vårres medarrangør sammen med de øvrige regionale brukerstyrte sentrene med samtale om "Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?". I panelet satt Stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold fra senterpartiet, Kårhild Husom Løken fra Sagatun regionalt brukerstyrt senter, Anna Cecilie Jentoft fra LPP og Mona Breding Lerseen fra ADHD Norge. Mona er også styreleder i Vårres. Samtalen ble ledet av Karianne Kroglund Monstad fra Rud Pedersen. 

For de som ikke hadde anledning til å delta på det fysiske arrangementet ligger streamingen ute på denne lenka: Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser

Under pandemien gjennomførte Vårres to undersøkelser blant voksne med ADHD.  Ut i fra funn i disse undersøkelsene ble det laget et selvrapporteringsskjema for å måle forekomst av psykiske tilleggsutfordringer i målgruppen.  Dette skjemaet ble testet i en ny undersøkelse.  I ettertid er det utarbeidet en vitenskapelig artikkel som nå er publisert i det kjente tidsskriftet Frontier.  Artikkelen er et samarbeid mellom Vårres og forskere tilknyttet NTNU, RKBU og St.Olavs Hospital.

KS Trøndelag inviterer til konferanse 9.desemer. Meld deg på nå! Utenforskap er en samfunnsfloke ingen kommuner kan løse alene. Vi må gjøre en felles innsats for at flere skal delta i arbeidsliv, skole og samfunn! Det er bakgrunnen for at KS i samarbeid med kommunene i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, NAV og Statsforvalter har etablert Fellesløft Trøndelag - Ungt utenforskap. 

Når: 9.desember kl 10- 15

Hvor:  Scandic Hell, Stjørdal

Målgruppe: politikere, ledere og fagpersoner fra kommuner, fylkeskommune, regional stat og privat, ideell og frivillig sektor.

For mer informasjon og påmelding: Vi må endre måten vi endrer Trøndelag på! (qondor.com)

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.