Hans Inge Myrvold fra Senterpartiet er ivrig med i samtalen

Vårres har vært på Arendalsuka denne uka og har deltatt på mange ulike arrangementer.

I dag 16.08.2023 var Vårres medarrangør sammen med de øvrige regionale brukerstyrte sentrene med samtale om "Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?". I panelet satt Stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold fra senterpartiet, Kårhild Husom Løken fra Sagatun regionalt brukerstyrt senter, Anna Cecilie Jentoft fra LPP og Mona Breding Lerseen fra ADHD Norge. Mona er også styreleder i Vårres. Samtalen ble ledet av Karianne Kroglund Monstad fra Rud Pedersen. 

For de som ikke hadde anledning til å delta på det fysiske arrangementet ligger streamingen ute på denne lenka: Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser

 

På hjemmesiden til Arendalsuka sto det om arrangementet:
Knappe helseressurser i fremtiden vil kreve nye arbeidsmåter også innen psykisk helse og rus. Sentralt i forebyggende arbeid er at bruker i større grad blir deltagende i egen mestring og tilfriskning. Recoverytenkning utfordrer tjenestene på en annen måte, hvor psykiske helse og rusutfordringer blir mer sett i sammenheng med brukerens helhetlige liv.

Det store spørsmålet er: Hvordan kan vi bygge en helsetjeneste som bidrar til økt inkludering, relasjonsbygging, selvbestemmelse, og en meningsfylt hverdag?

Dagens utfordringsbilde viser en økende grad av ensomhet, psykisk uhelse og rusutfordringer – spesielt blant unge. For å møte denne utfordringen kreves det at kommuner, frivillig sektor og lokalsamfunnet i større grad spiller på lag. Men hvordan får vi dette til i praksis?

De Regionale Brukerstyrte Senterne inviterer til politisk debatt, hvor politikere er invitert til å fortelle hvordan de mener man best kan sikre at mennesker mestrer eget liv. For å belyse tematikken har også folk med pasient- og pårørendestemme blitt invitert med i samtalen.

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.