KS Trøndelag inviterer til konferanse 9.desemer. Meld deg på nå! Utenforskap er en samfunnsfloke ingen kommuner kan løse alene. Vi må gjøre en felles innsats for at flere skal delta i arbeidsliv, skole og samfunn! Det er bakgrunnen for at KS i samarbeid med kommunene i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, NAV og Statsforvalter har etablert Fellesløft Trøndelag - Ungt utenforskap. 

Når: 9.desember kl 10- 15

Hvor:  Scandic Hell, Stjørdal

Målgruppe: politikere, ledere og fagpersoner fra kommuner, fylkeskommune, regional stat og privat, ideell og frivillig sektor.

For mer informasjon og påmelding: Vi må endre måten vi endrer Trøndelag på! (qondor.com)

Vi har fått en utmerkelse som henger høyt. Som organisasjon, Regionalt brukerstyrt senter, brukerrepresentanter, likepersoner osv. osv. er vi sett. Noen setter pris på det vi gjør som ansatte, frivillige, mennesker.

Vi har fått denne utmerkelsen. Alle vi som støtter hverandre og bidrar på ulike måter. Med det vi kan, det vi rekker, det vi har lyst til, det vi føler for.

Fredag 21.10.2022 ble daglig leder i Vårres regionalt brukerstyrt senter (Vårres) og tidligere styreleder i ADHD Norge Arthur Mandahl tildelt kongens fortjenestemedalje for sin langvarige og betydelige innsats for ADHD Norge, Vårres, Psykisk helsefeltet og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Dette er en medalje som ikke deles ut ofte, og som henger høyt. Det er faktisk første gangen jeg deler ut en slik medalje sa ordfører Trond Hoset i sin tale.

Arthur var med å starte organisasjonen ADHD Norge som startet som en samtalegruppe og med likepersonsarbeid, og Arthur er fortsatt likeperson i ADHD Norge og bidrar fortsatt inn i organisasjonen på mange måter. Heldige alle de i organisasjonen som drar nytte av Arthurs kompetanse.

Arthur var i sin tid primus motor for å få startet Vårres – som startet opp som et prosjekt i 2005/2006 og var over i ordinær drift fra 2008. Etter oppstarten har Vårres utviklet seg mye og er nå en anerkjent samarbeidspartner og med 4 ansatte i ulike stillingsstørrelser.

Forslagsstillere var ADHD Norge og Vårres og vi er utrolig stolte av den jobben Arthur har gjort og fortsatt gjør og at vi er så heldige som får dra nytte av hans engasjement og kompetanse.

Gratulerer med tildelingen Arthur 

Trond Hosets tale til Arthur Mandahl deles her med Trond Hosets tillatelse

- Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Nasjonal konferanse for Recovery er et resultat av et bredt samarbeid blant organisasjoner som vil sette menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse på dagsorden. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.

Den første konferansen skulle gjennomføres i februar 2022, men ble grunnet covid, utsatt til September 2022. Konferansen skal avholdes på Gardermoen.

For mer informasjon og påmelding: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/#Pamelding

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.