Sammen med de andre Regionale brukerstyrte sentrene har vi levert flere høringssvar

I 2024 har vi levert høringssvar på (oppdatteres fortløpende)

  • CRPD - FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Psykisk helse og rusarbeid for voksne (nasjonal veileder)
  • Nasjonal helse og samhandlingsplan 2024 - 2027
  • Opptrappingsplanen for psykisk helse 2023 - 2033

Høringssvarene fra RBSene kan dere lese på følgende lenke:https://www.recoveryknutepunkt.no/rbs-nytt/


Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter inviterer sammen med de andre Regionale brukerstyrte sentrene til et digitalt seminar om hvordan man kan fange opp og hjelpe unge som sliter. Det store spørsmålet er hvordan man som politikere både nasjonalt og lokalt skal møte den økende andelen unge som sliter, og ikke minst – hvilken rolle spiller skolen i dette?

Tittelen er: Barn og unges psykiske helse - hvordan sikre en skole som er i stand til å hjelpe?

Det digitale seminaret gjennomføres fredag 14. Juni klokken 11:00 - 12:30 

Lenke Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/87079216328... 

Meeting ID: 870 7921 6328

Passcode: 247091

Vårres regionalt brukerstyrt senter arrangerer sommerleiren Aktiv Sommer i uke 26

Målgruppe: Barn i alderen 10-12 år

Sted: Mjuklia Gjestegård

Dato: Mandag 24. juni til Torsdag 27. juni

Her blir det lagt opp til noen dager med spennende og variert aktivitet i kontrollerte former. Det er fjøs med forskjellige dyr på plassen og andre spennende aktiviteter. 

Les hele invitasjonen her: Invitasjon Sommerleir

PÅMELDINGSFRIST er satt til INNEN 30. mai 2024 - OBS begrenset antall plasser på vær raskt ute!!

Vårres regionalt brukerstyrt senter inviterer til kveldskurs om muligheter, rettigheter og støtteordninger. 

Datoer og invitasjoner publiseres her fortløpende

Nordre Trøndelag

Datoer for nordre Trøndelag finner du i invitasjonen til oppfølgingskelder våren 2024 Nordre Trøndelag

Her kan du velge mellom Namsos, Verdal, Stjørdal eller en digital kveld

Påmelding via lenke eller QR-kode i invitasjonen

Kontaktinfo ifht spørsmål finner dere også i invitasjonen

Les mer om kveldskurset her: mer informasjon om kurset

Det gjennomføres treffsteder for voksne og foreldre / pårørende til barn og unge som er berørt av nevroutviklingsforstyrrelser eller lignende tilstander

Treffstedene er et gratis tilbud til målgruppen

Målgruppe:

  • For voksne med nevroutviklingsforstyrrelser og deres vokens pårørende
  • For foreldre og andre voksne pårørende til barn / ungdom med nevroutviklingsforstyrrelser

Man må ikke være medlem i noen organisasjon for å delta på treffstedene

Les de ulike invitasjonene her:

Verdal: For voksne og deres voksne pårørende: Invitasjon voksne

Verdal: For foreldre og andre voksne pårørende til barn / ungdom: invitasjon foreldre

Namsos: For voksne og foreldre til barn / ungdom: Invitasjon voksne og foreldre

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.