*Her kommer lenker til organisasjoner og foreninger*

Helsedirektoratet har utgitt en veileder som forteller litt om hvilke tjenester som finnes og hvilke  rettigheter familier med funksjonshemmede barn trenger og har. 

Les mer i veilederen her: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne -Hvilke rettigheter har familien?

Det å ha barn som strever med noe, har nedsatt funksjonsevne og/eller en diagnose, kan være utfordrende. 

Mange foreldre synes det er krevende å finne ut av hvilke støtte ordningen som finnes for seg selv eller barnet. 

Dette heftet er tenkt som en hjelp til å finne fram i forhold til ulike rettigheter og muligheter. 

Organisering og ansvar for støtteordninger / tjenester kan variere noe fra kommune til kommune. 

Les mer i brosjyren her: Informasjon om støtteordninger, muligheter og rettigheter