Knutepunkt for Recovery

- Vi styrker brukerstemmen

Definisjon

Knutepunkt for Recovery har basis i et tydelig brukerperspektiv, styrker brukerstemmen på alle nivå og bidrar til gode recoverybaserte tjenester i kommuner og foretak. Dette skal gi mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, mulighet for bedring og mestring og en verdig livssituasjon.

I recoveryarbeidet blir livserfaring kompetanse. Knutepunktene bygger på den kraften som ligger i brukeres og pårørendes erfaringer og kunnskap om hva som bidrar til bedring og god livskvalitet. Brukernes erfaring og kunnskap legges til grunn for utvikling av metoder og verktøy, kurs, tjenesteutvikling, forskning, undervisning og veiledning.  

Regionalt utgjør knutepunktene fysiske steder, nasjonalt utgjør knutepunktene et nettverk.

Målsetting – hensikten

  • Hovedmålet er å styrke brukerstemmen og sørge for at brukererfaring blir gyldig kompetanse.
  • Bygge kunnskap om recovery.
  • Fremme recovery orientert innsats ut fra brukernes perspektiv, i forskning, utdanning og utforming av helse- og velferdstjenester.  

Aktiviteter

  • Styrke enkeltpersoner og grupper.
  • Samle, dokumentere og formidle kunnskap fra brukere og pårørende og bidra til at den legges til grunn for recoverybasert praksis, i forskning og utvikling av tjenester og tilbud.
  • Være en nettverksaktør som bidrar til å fremme brukerperspektivet, styrke brukermiljøer og bygge bro mellom fag og erfaring.
  • Være en ressurs for kommunene når de skal utvikle recoverybaserte tjenester.
  • Informasjon og holdningsskapende arbeid.

Nytte for andre (brukerorganisasjoner m.fl.)

Kompetanse og ressursbaser som bistår og samarbeider med brukerorganisasjonene om å styrke brukerperspektivet på alle nivå.
Knutepunktene for recovery vil være en samarbeidspartner for brukermiljøer og fag- og kompetansemiljøer i forhold til recoverybasert kunnskap og erfaring.

Merverdi

Bidra til bedre kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i alle ledd og nivåer som gir mer effektive recovery prosesser, mer effektive tjenester og bedre ressursutnyttelse.

Gå til Recovery's webside

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.