Barn som strever innenfor områdene konsentrasjon, oppmerksomhet, impulsivitet, sosial forståelse, atferdsvansker – som har tics og tvangshandlinger – som sliter med angst eller nedstemthet, har store utfordringer i hverdagen.

Skole , fritid, familieliv, nære omgivelser – arenaer hvor barna oppholder seg hver dag har varierende kunnskap om hvordan de skal møte disse barna – hvordan de skal gi dem en positiv hverdag som legger grunnlag for et best mulig liv.

En del av utfordringene knyttes opp mot diagnoser eller kombinasjon av diagnoser, mens andre er uttrykk for annen problematikk og noe er adferdsvansker som ikke har noen identifiserbar opprinnelse.

For å møte utfordringene.

For å kunne gi barna og de ansatte ved skolen en bedre læresituasjon, en bedre arbeidsplass, har vi i egen regi og i samarbeid med noen av organisasjonene utviklet en del kurs og informasjonsmateriell.