Dagskurs for foreldre/pårørende,BUP, Våren 2019

I løpet av våren arrangerer vi disse kursene i samarbeid med BUP/LMS, for foreldre/pårørende:

Her er program og informasjon om påmelding:

Barn og unge med autismespekterforstyrrelser 7.mars: Dagskurs Autismespekterforstyrrelse

Barn og unge med Tourettes syndrom 10.April : Dagskurs Tourettes syndrom

Barn og unge med ADHD 16.Mai: Dagskurs ADHD