Lærings-og mestringskurs for foreldre/foresatte Høsten 2018

Til høsten gjennomføres det følgende lærings og mestringskurs, for foreldre/foresatte, i samarbeid med BUP:

 

19.september: Barn og unge med ADHD, se mer informasjon og meld deg på her: Program dagskurs ADHD.

7.november: Barn og unge med Tourettes syndrom, se mer informasjon og meld deg på her: Program dagskurs Tourettes syndom

15.november: Barn og unge med Angst og/eller depresjon, se mer informasjon og meld deg på her: Program dagskurs angst og/eller depresjon

22.november: Barn og unge med ADHD, se mer informasjon og meld deg på her: Program dagskurs ADHD

29.november: Barn og unge med Autismespekterforstyrrelser, se mer informasjon og meld deg på her: Program dagskurs Autismespekterforstyrrelse