Oppfølgingskveld etter dagskurs ved BUP St.Olavs Hospital

Du/dere inviteres til oppfølgingskveld etter dagskurset ved BUP.

På oppfølgingskvelden vil vi gå gjennom muligheter og rettigheter hos ulike hjelpeinstanser samt at vi legger opp til erfaringsutveksling underveis.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her:

Oppfølgingskvelder vår 2018