Lærings-og mestringskurs for foreldre/foresatte våren 2018

Hjemmesiden er oppdatert med oversikt over lærings - og mestringskurs ved St.Olavs våren 2018

ADHD 15.02.2018 Info om lærings-og mestringskurs 15.02.2018

Autismespekterforstyrrelser 21.03.2018 Info om lærings-og mestringskurs 21.03.2018

Tourette syndrom 04.04.2018 Info om lærings-og mestringskurs 04.04.2018

ADHD 03.05.2018 Info om lærings-og mestringskurs 03.05.2018