Lærings - og mestringskurs for foresatte/familier til barn og unge med ADHD 15.02.2018

Kurset er for foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Dato: 15.02.2018
Klokken 08:00-15:30.
Sted: Kunnskapssenteret, Auditorium KA12, St. Olavs Hospital

For mer info og program: Dagskurs 15.02.2018 ADHD

Arrangør: BUP lærings - og mestringssenter i samarbeid med ADHD Norge Sør-Trøndelag og Vårres regionalt brukerstyrt senter.

Påmelding til:

BUP poliklinikk Saupstad tlf. 72822440
BUP poliklinikk Klostergata tlf. 72822192
BUP poliklinikk Orkdal tlf. 72829450

Husk å oppgi BUP-enhet, navn på deltakere, og ditt tlf.nr.