Hjemmesiden er oppdatert med oversikt over lærings - og mestringskurs ved St.Olavs våren 2018

ADHD 15.02.2018 Info om lærings-og mestringskurs 15.02.2018

Søskengruppe 20.03.2018 og 17.04.2018 Info om lærings-og mestringskurs 20.03.2018 og 17.04.2018

Autismespekterforstyrrelser 21.03.2018 Info om lærings-og mestringskurs 21.03.2018

Tourette syndrom 04.04.2018 Info om lærings-og mestringskurs 04.04.2018

ADHD 03.05.2018 Info om lærings-og mestringskurs 03.05.2018

Kurset er for foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Dato: 03.05.2018
Klokken 08:00-15:30.
Sted: Kunnskapssenteret, Auditorium KA12, St. Olavs Hospital

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har diagnosen Autismespekterforstyrrelse.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Dato:04.04.2018
Klokken: 08:00-15:00
Sted: Kunnskapssenteret, Auditorium KA11. St.olav

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har diagnosen Autismespekterforstyrrelse.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Dato: 21.03.2018
Klokken 08:00-15:30
Sted: Kvinnebarn-senteret, KBA Auditorium, 1. etasje, St.olav

Gruppeopplæring, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Tilbudet er for søsken mellom 10 - 13 år til barn og unge ved BUP-klinikk.

Dato: 20.03.2018 og 17.04.2018
Klokkeslett: 13:00-18:00
Sted: Klostergata 46, BUP-klinikk, Klostergata 46.

Kurset er for foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Dato: 15.02.2018
Klokken 08:00-15:30.
Sted: Kunnskapssenteret, Auditorium KA12, St. Olavs Hospital