Du/dere inviteres til oppfølgingskveld etter dagskurset ved BUP.

På oppfølgingskvelden vil vi gå gjennom muligheter og rettigheter hos ulike hjelpeinstanser samt at vi legger opp til erfaringsutveksling underveis.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her:

Oppfølgingskvelder vår 2018

 

Hjemmesiden er oppdatert med oversikt over lærings - og mestringskurs ved St.Olavs våren 2018

ADHD 03.05.2018 Info om lærings-og mestringskurs 03.05.2018

Kurset er for foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Dato: 03.05.2018
Klokken 08:00-15:30.
Sted: Kunnskapssenteret, Auditorium KA12, St. Olavs Hospital

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har diagnosen Autismespekterforstyrrelse.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Dato:04.04.2018
Klokken: 08:00-15:00
Sted: Kunnskapssenteret, Auditorium KA11. St.olav

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har diagnosen Autismespekterforstyrrelse.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Dato: 21.03.2018
Klokken 08:00-15:30
Sted: Kvinnebarn-senteret, KBA Auditorium, 1. etasje, St.olav

Kurset er for foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Dato: 15.02.2018
Klokken 08:00-15:30.
Sted: Kunnskapssenteret, Auditorium KA12, St. Olavs Hospital