Invitasjon til kurs: Pårørende - en ressurs

Sted: Clarion Collection Hotel Bakeriet, Brattørgata 2

Dato: Mandag 27.august

Tidspunkt: 09.15-15.00

Er du ektefelle, foreldre,samboer, søsken, familiemedlem, venn, student eller interessert i pårørendekunnskap og selvhjelp passerdette kurset nettopp for deg!

Kurset er gratis og inkludert lunsj, men det er begenset antall plasser.

Se Program for mer informasjon og påmelding