Pusterommet  er en weekendsamling for par der den ene parten har diagnoser som f.eks AD/HD(ADD), Tourettes syndrom, Asperger og lignende tilstander eller udiagnostisert problematikk knyttet til kjernesymptomene for disse diagnosene.

Dato: 17-18.november 2018

Sted: Selbusjøen Hotell og Gjestegård

Kurset er gratis og det er begrenset antall plasser.

For mer informasjon og påmelding: Pusterommet.

Mestringskurset er utarbeidet av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres) og tilpasset for brukere og pårørende innenfor psykisk helse og rus området. Kurset har som mål å gi deg verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen som følge av funksjonsnedsettelse, og gjennom dette øke livskvaliteten.

Til høsten blir det følgende kurs:

Mestringskurs for voksne

10.september, 17.september, 24. September, 01.Oktober.

Alle dager 18:00-20.30.

Mestringskurs for pårørende

24.Oktober, 29. Oktober. 05.November, 12.November

Alle dager 18.00-20.30.

Kursene er gratis.

Her finner du mer informasjon og du kan også melde din interesse:  Informasjon og påmelding

Mestringskurset er utarbeidet av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres) og tilpasset for brukere og pårørende innenfor psykisk helse og rus området.

Kurset har som mål å gi deg verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen som følge av funksjonsnedsettelse, og gjennom dette øke livskvaliteten.

Kurslederne har selv eller er pårørende til noen med funksjonsnedsettelse.