KURS FOR PÅRØRENDE TIL BARN:

Starter Mandag 08.01.2018 klokken 18:00-20.30 i Strandveien 98B, Trondheim.

Påfølgende kursdager: Mandag 15.01.2018, Mandag 22.01.2018 og Mandag 29.01.2018 med samme tidspunkt og sted.

Neste kurs starter Mandag 12.02.2018 18:00-20:30 i Strandveien 98B, Trondheim

Påfølgende kursdager: Mandag 19.02.2018, Mandag 26.02.2018 og mandag 05.03.2018 med samme tidspunkt og sted.

KURS FOR VOKSNE:

Starter Mandag 09.04.2018 klokken 18:00-20:30 i Strandveien 98B, Trondheim

Med påfølgende kursdager: Mandag 16.04.2018, Mandag 23.04.2018 og Mandag 30.04.2018 med samme tidspunkt og sted.

For mer informasjon om kurset og påmelding: Informasjon om Mestringskurs.

Mestringskurset er utarbeidet av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres) og tilpasset for brukere og pårørende innenfor psykisk helse og rus området.

Kurset har som mål å gi deg verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen som følge av funksjonsnedsettelse, og gjennom dette øke livskvaliteten.

Kurslederne har selv eller er pårørende til noen med funksjonsnedsettelse.