Eksterne kurs

MARSKONFERANSEN 2018 - TRAUME SOM EN RESSURS

frihet 01 web

Konferansen vil ha fokus på hvordan leve livet etter opplevd traume og hvordan traumer kan gi mulighet for sorg og vekst. Innholdet i konferansen er viktig og relevant for alle som møter mennesker i sitt virke, samt andre som har interesse for temaet.

Se program og informasjon om påmelding her: Marskonferansen 2018 - Traume som en ressurs.