Muligheter og tilbud fra frivillige organsisasjoner, ideelle organisasjoner og kommuner i gamle Sør-Trøndelag fylke tilknyttet DPSene

Her presenterer vi muligheter og tilbud fra frivillige organsisasjoner, ideelle organisasjoner og kommuner i gamle Sør-Trøndelag fylke tilknyttet DPSene

KOMMUNALE TILBUD

Tilbud: Treffsted Sommerstua og Veiskillet

Hvor: Trondheim

Informasjon: Treffstedene jobber ut fra en forutsetning om at alle mennesker har iboende ressurser og muligheter for vekst og utvikling. Treffstedene ønsker å bidra til å gi en meningsfull hverdag, motvirke ensomhet og isolasjon, og vektlegger relasjonsbygging.

Arrangør/Kontaktinfo: Trondheim kommune. 72540987 (Sommerstua) eller 72543785 (Veiskillet). Hjemmeside: https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/treffsted-psykisk-helse/

---------

Tilbud: Psykisk helse og rus

Hvor: Malvik

Informasjon: De tilbyr individuelle støttesamtaler, råd og veiledning og trening på å mestre ulike utfordringer. De kan hjelpe deg å finne aktiviteter som passer deg og med å opprettholde og utvide ditt sosiale nettverk. De kan hjelpe deg med å etablere kontakt og samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.  Og de gir deg hjelp til å få utarbeidet Individuell plan om du ønsker det slik at det blir god sammenheng i tjenestene du mottar fra flere.

Arrangør/Kontaktinfo: Malvik Kommune. Hjemmeside: https://www.malvik.kommune.no/psykiske-helsetjenester.187041.31919140.tkt.html

----------

Tilbud: Psykisk Helse og Rus

Hvor: Selbu

Informasjon: Støtte og motivasjonssamtaler: På kontoret, ved hjemmebesøk og/eller telefonkontakt.

Arrangør/Kontaktinfo: Selbu Kommune. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Hjemmeside: Psykisk helse - Selbu kommune

----------

Tilbud: Psykisk Helse og Rus

Hvor: Tydal.

Informasjon: Rus- og psykisk helsetjeneste er et kommunalt lavterskeltilbud og skal bistå slik at den som trenger det, gis mulighet til mestring, endring og realisering i eget liv

Arrangør/Kontaktinfo: Tydal Kommune. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Hjemmeside: https://www.tydal.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/rus-og-psykisk-helsetjeneste/

----------

Tilbud: Psykisk Helse og Rus

Hvor: Åfjord

Informasjon: Ønsker du å snakke med noen om hvordan du eller andre har det, ta gjerne kontakt så blir dere enige om veien videre. De kan tilby støtte, veiledning, motivasjons- og oppfølgingssamtaler.

Arrangør/Kontaktinfo: Åfjord kommune. Tlf 48053155.  Hjemmeside: Psykisk helse og rus - Åfjord kommune (afjord.kommune.no).

----------

Tilbud: Psykisk Helse og Rus

Hvor: Osen

Informasjon: Ønsker du noen å snakke med om hvordan du har det? Det tilbys støttesamtaler, veilednings- og oppfølgingssamtaler.

Arrangør/Kontaktinfo: Osen kommune. Tlf 48885212. Hjemmeside: Psykisk helse og rus - Osen kommune.

----------

Tilbud: Psykisk Helse og Rus

Hvor: Ørland

Informasjon: Familie og forebygging jobber etter systemisk grunnforståelse.  Her finner du sosionomer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut, barnevernspedagoger og familieterapeuter. Det tilbys tjenester til voksne som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. 

Arrangør/Kontaktinfo: Ørland Kommune. Tlf 95925802. Hjemmeside: Familie og forbygging, psykisk helse og rus - Ørland kommune (orland.kommune.no).

----------

Tilbud: Psykisk Helse og Rus, samtaler/Depresjonskurs

Hvor: Hitra

Informasjon: Psykisk helsetjeneste i Hitra kommune er et lavterskeltilbud. Det vil si at vi er tilgjengelig for alle som selv vurderer å ha behov for kontakt med oss. Vi anbefaler imidlertid alle å ta kontakt med fastlege for å undersøke om det kan være somatisk sykdom som er årsak til dine symptomer/plager. Din fastlege kan også sende henvisning til oss. I perioder har de også tilbud om depresjonkurs. Informasjon: https://psykiskhelse.no/kurs-i-depresjonsmestring.

Arrangør/Kontaktinfo: Fagleder Guro-Karoline Aabakken. E-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf: 468 65 936. Informasjonsside: Psykisk helsetjeneste - Hovedportal - Hitra kommune

Tilbud: Psykisk Helse og Rus

Hvor: Orkland

Informasjon: Vi tilbyr informasjon, behandling, rehabilitering og forebyggende virksomhet. Alle som henvender seg til oss får tilbud om en avklaringssamtale innen 14 dager, eller tidligere dersom det er behov for det. Tilbudene våre er gratis, og du trenger ingen henvisning.

Arrangør/Kontaktinfo: Siv Åse Syrstad. Tlf: 907 94 440. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Mer informasjon: Psykisk helse- og rusarbeid - Orkland kommune.

Tilbud: Psykisk Helse og Rus - Aktiviteter

Hvor: Orkland

Informasjon: Mange som har hatt problemer med psykisk helse eller rusavhengighet har behov for aktiviteter som en del av sin rehabilitering. Vi tilbyr ulike aktiviteter som kan bidra til å gi hverdagen innhold og mening, og som gir en mulighet til å være en del av et sosialt fellesskap. Vi kan tilby: Spinning, treffsted, Treff i friluft, Dagsenteret Teglhuset, kafètreff. Se mer informasjon om tilbudene her: Aktivitet - Orkland kommune.

Arrangør/Kontaktinfo: Siv Åse Syrstad. Tlf: 907 94 440. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Mer informasjon: Psykisk helse- og rusarbeid - Orkland kommune.

----------

Tilbud: Psykisk Helse og Rus 

Hvor: Heim (Kyrkseterøra)

Informasjon:  Psykisk helse og rus gir et tilbud til innbyggere i alle aldre med livsutfordringer, psykiske vansker og/eller rusvansker hvor det skal være lav terskel for å ta kontakt. Det betyr blant annet at du selv kan ta kontakt for oppfølgning. Du kan også henvises av andre, for eksempel fastlegen din.  Vi er et frivillig lavterskeltilbud som tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering til innbyggere med psykiske vansker og rusvansker. Vi har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv på tross av helseplager. 

Arrangør/Kontaktinfo: Seksjonsleder Kristine Vitsø Bratset. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf: 481 99 868. Mer informasjon: Om tjenesten - HEIM KOMMUNE.

----------

Tilbud: Psykisk Helse og Rus

Hvor: Frøya

Informasjon: Psykisk helsearbeid  i Frøya kommune er et lavterskeltilbud. Det vil si at vi er tilgjengelig for alle som selv vurderer å ha behov for kontakt med oss. Tjenesten skal gi et tilbud til personer som har hverdagsutfordringer / psykiske utfordringer, av mild / moderat karakter og som man ikke kan forvente en selv finner løsning på. Tjenestesøker kan ta direkte kontakt eller rette henvendelse gjennom sin fastlege.

Arrangør/kontaktinfo:  E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf: 481 38 664. Informasjonsside: Rus/psykisk helse - Frøya kommune (froya.kommune.no)

----------

Tilbud:  Lavterskeltilbud/dagtilbud - Hammeren Gård (Varden)

Hvor: Frøya

Informasjon: Er et lavterskeltilbud som drives av Hitra kommune og hvor Frøya Kommune kjøper plasser. Det er et tilbud til mennesker som sliter i hverdagen sin og ønsker hjelp til å komme ut av rusavhengighet og eller bedre sine psykiske/hverdagslige problemer. Tilbudet er åpen 4 dager i uken.

Arrangør/Kontaktinformasjon: E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf: 481 38 664. Informasjonsside: Rus/psykisk helse - Frøya kommune (froya.kommune.no)

----------

Tilbud: Psykisk helse og rus: Samtale/Kurs/Mestring

Hvor: Skaun

Informasjon: Har et bredt tilbud innen mestring, samtale, kurs.

Arrangør/Kontaktinformasjon: Tlf: 404 17 286.  E-post avdelingsleder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Mer informasjon: Psykisk helse og rus - SKAUN KOMMUNE.

----------

Tilbud: "Holdeplassen"

Hvor: Skaun

Informasjon: Holdeplassen er et tilbud til alle over 18 år i Skaun kommune, som har lyst til å komme innom for en kopp kaffe, lunsj og en hyggelig prat. Her kan du delta på ulike aktiviteter i fellesskap med andre. Tilbudet er gratis.

Arrangør/Kontaktinformasjon: Tlf: 404 17 286.  E-post avdelingsleder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Psykisk helse og Rus. Mestring og aktivitet

Hvor: Oppdal

Informasjon: Kurs, mestring, grupper, samtaler.

Arrangør/Kontaktinformasjon: Leder Psykisk helse og rus:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf 482 12 711.

----------

Tilbud: Dagsenterhuset

Hvor: Oppdal

Informasjon: Aktivitet kan bidra til at du kommer ut av isolasjon og ensomhet, føler tilhørighet og blir kjent med nye mennesker. Tilbudet er uforpliktende og det er opp til hver enkelt å velge det som passer, alt etter behov og dagsform. Vi tilbyr hobbyaktiviteter, lunsj, turer m.m.  Se denne siden for mer informasjon: Oppdal kommune.

Arrangør/Kontaktinformasjon: Leder Psykisk helse og rus:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf 482 12 711.

----------

Tilbud: Psykisk helse og rus

Hvor: Rennebu

Informasjon: Psykisk helse- og rusarbeid i Rennebu kommune gir tjenester til personer som har psykiske vansker, er i krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. Tjenesten tildeles etter en kartlegging av behov.
Målet med tjenesten er å bedre personens helse ved å fremme selvstendighet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv. Tjenesten kan omfatte samtaler, veiledning, tverrfaglig samarbeid m.m.

Arrangør/Kontaktinformasjon: Fagkoordinator Mona S. B. Sunnset. E-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf: 99324480.

----------

Tilbud: Psykisk helse og rus - Mestringskurs, samtaler, trening, praktisk støtte.

Hvor: Røros

Informasjon: Vårt hovedformål er å hjelpe den enkelte til å mestre sin egen hverdag og sitt liv, samt å forebygge utvikling av psykiske lidelser og/ eller rusproblemer. I psykisk helse- og rustjeneste på Røros møter du ansatte med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning eller fagutdanning. Alle har videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Vi har selvfølgelig taushetsplikt. Vi kan tilby samtaler, praktisk støtte, dagtilbud hvor en kan møte andre, trening og mestringskurs.

Arrangør/Kontaktinformasjon: Tlf: 72 41 98 60. E-post avdelingsleder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Psykisk helse og rus - Mestringskurs, treffsted, samtaler, trening, praktisk støtte

Hvor: Melhus

Informasjon: Psykisk helsetjeneste skal bidra til å skape rom for utvikling, og at den enkelte opplever økt mestring og bedret psykisk helse. Vi kan tilby samtaler, treffsted, treningsgruppe, yogagruppe, mestringskurs.

    

Arrangør/Kontaktinformasjon: Helse og velferdskontoret. Tlf:  72 85 80 85. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Psykisk helse og rus. Samtaler/støtte.

Hvor: Holtålen

Informasjon: Kommunens psykisk helse og rustjeneste har fokus på å støtte og hjelpe deg til å mestre livet ditt med utgangspunkt i hvordan du opplever at du har det.

Arrangør/kontaktinformasjon: Avdelingsleder Brit Heksem. Tlf: 95894761. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Psykisk helse og rus. Samtaler, støtte, kurs, trening.

Hvor: Midtre Gauldal (Støren)

Informasjon: Psykisk helsearbeid og rus skal gi tjenester til personer som har psykiske vansker, er i en krise/vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. Lavterskel. Det kan være samtaler, treningsgruppe, mestringskurs m.m.

Arrangør/kontaktinformasjon:  E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf: 97 08 56 01.

----------

Tilbud: Psykisk helse og rus. Samtaler, støtte, kurs, trening.

Hvor: Tydal

Informasjon: Vi kan tilby samtaler, støtte, råd, tverrfaglig samarbeid, praktisk bistand, oppfølging over tid m.m.

Arrangør/kontaktinformasjon: E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Tlf: 909 73 327. For mer informasjon: Rus- og psykisk helsetjeneste - Tydal kommune.

FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Tilbud: Treff og aktiviteter (lokallag)

Informasjon: Mental Helse sine lokallag i Trøndealg arrangerer forskjellige aktiviteter og sosiale sammenkomster gjennom året, med mål om å gi alle en mulighet for et samlingspunkt og sosial interaksjon.

Arrangør/kontaktinfo: Mental Helse Trøndelag/lokallag. Finn ditt lokallag her: Trøndelag - Mental Helse.

----------

Tilbud: Bryggeloftet

Informasjon:  Bryggeloftet er et aktivitets- og fritidstilbud til alle over 18 år. Det er rusfritt og helt gratis å være med. Ingen påmelding, bare å møte opp! De holder til i 2. etasje i en av de gamle bryggene i Kjøpmannsgata 33. Der dem har Splitter nye gaming PCer. Dem møtes nå to ganger i uken, fredag og lørdag. Se mer informasjon her: 1997-20210908134837299793.pdf (mentalhelse.no)

Arrangør/kontaktinfo: Mental Helse og KIM-senteret.  Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

----------

Tilbud: Treffsted

Informasjon: MHU Trondheim er et treffsted for barn og unge opp til 36 år. Det arrangeres sosiale sammenkomster, og treffstedet skal oppleves som trygt og åpent for alle.

Arrangør/kontaktinfo: Mental Helse Ung. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Tlf 41304153

----------

Tilbud: Voksengruppe

Informasjon: Her kan du som voksen møte andre i samme situasjon over en kopp kaffe.

Arrangør/Kontaktinfo: ADHD-Norge. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Hjemmeside: https://www.adhdnorge.no/fylkes-og-lokallag/sor-trondelag.

----------

Tilbud: Har grupper og aktiviteter

Informasjon: Ta kontakt.

Arrangør/Kontaktinfo: Autismeforeningen. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Hjemmeside: https://autismeforeningen.no/sortrondelag/.

----------

Tilbud: Bipolarlinjen

Informasjon: Åpen linje mellom 17 og 20 mandag til onsdag.

Arrangør/Kontaktinfo: Bipolarforeningen. Tlf 21996500 og e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Åpent Treffsted

Informasjon: Har du en bipolar lidelse og har lyst til å møte andre med diagnosen? Eller kanskje du er pårørende? Velkommen til åpent treff! Formålet er erfaringsutveksling i en hyggelig atmosfære, hvor du kan snakke med andre som lever med diagnosen.

Arrangør/Kontaktinfo: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Mestringskurs

Informasjon: Hverdagsmestring når man har en bipolarlidelse. Verktøy og erfaringsdeling.

Arrangør/Kontaktinfo: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

----------

Tilbud: Medisinkurs

Informasjon: Medisinkurs for brukere arrangeres jevnlig. Kunnskap om medisin, effekter og bivirkninger.

Arrangør/KontaktinfoDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Selvhjelpsgrupper

Informasjon: Du deler dine erfaringer, tanke og utfordringer i en slik gruppe.å

Arrangør/Kontaktinfo: Angsringen. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

----------

Tilbud: Ta kontakt

Informasjon: Ta kontakt

Arrangør/Kontaktinfo: Søvnforeningen. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Cafètreff

Informasjon: Arrangeres jevnlig. Uformelt. Her kan en utveksle erfaringer og synspunkter og få støtte av hverandre.

Arrangør/Kontaktinfo: LPP. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Hjemmeside:  https://www.lpp.no/lokallag/trondelag/.

IDEELLE ORGANISASJONER

Tilbud: Parkurs

Informasjon: Parkurs der minst én har en nevroutviklingsforstyrrelse. Ta kontakt for mer informasjon.

Arrangør/Kontaktinfo: Vårres regionalt brukerstyrt senter. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Mestringskurs

Informasjon: Mestringskurs er tilpasset for brukere og pårørende innenfor psykisk helse og rus området. Kurset har som mål å gi deg verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen som følge av funksjonsnedsettelse, og gjennom dette øke livskvaliteten.

Arrangør/Kontaktinfo: Vårres regionalt brukerstyrt senter. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Samtalegruppe

Informasjon: I samtalegruppene møtes mennesker som vil møtes for å prate om et tema. En kan være foreldre, ektefelle / partner eller voksen med ADHD, Tourette og psykiske lidelser. Her snakker en om felles problem og en gir hverandre trøst, råd og oppmuntring.

Arrangør/Kontaktinfo: Vårres regionalt brukerstyrt senter. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

----------

Tilbud: Glimt Recoverysenter

Informasjon: GLIMT recoverysenter er et møtested på Heimdal for mennesker som er over 18 år, som ønsker å være en del av et fellesskap uavhengig av interesse.

Arrangør/Kontaktinfo: KBT Kompetanse. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Hjemmeside: https://kbtkompetanse.no/vi-tilbyr/glimt-recoverysenter/.

---------

Tilbud: Turgruppe

Informasjon: Lavterksel turgruppe som arrangerer forskjellige lette turer rundt Trondheim.

Arrangør/Kontaktinfo: Døråpner Sør-Trøndelag Røde Kors

----------

Tilbud: Kveldskurs, temakvelder, åpent hus

Informasjon: Ros har forskjellige aktiviteter og arrangement. I tillegg til åpent hus på faste tidspunkt.

Arrangør/Kontaktinfo: Ros. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Hjemmeside: https://nettros.no/aktivit

----------

Tilbud: Samtaler/veiledning

Informasjon: Veiledningssenteret tilbyr såkalte lavterskeltilbud, noe som betyr at du ikke trenger henvisning fra lege og tilbudet er gratis. Alle ansatte har taushetsplikt, og det føres ikke journaler. De ansatte har høy faglig kompetanse, og bred erfaring innen veiledning knyttet opp til pårørende av rusavhengige og psykisk sykdom.

Arrangør/Kontaktinfo: N.K.S Veiledningssenter Stjørdal. Tlf 45142144. E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Hjemmeside: www.sanitetskvinnene.no.

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.