En likeperson er ikke en fagperson, men de har selv erfaringer og har underskrevet en taushetsavtale og fått opplæring i det å være likemann.