Treffsted Sør-Trøndelag

Treffstedene er åpent for barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterdiagnose. Treffstedene er ett gratis tilbud til alle. Her serveres det kveldsmat. Mens vi voksne prater og koser...

Les mer

Ressurser

På disse sidene vil vi legge inn nyttig info og ressurser som vi har samlet, slik at både brukere, pårørende og fagpersoner kan nyttegjøre seg av denne.

Les mer

Organisasjoner

Vårres er knyttet til og samarbeider med mange organisasjoner, foreninger og etater i arbeidet for å bedre brukerenes hverdag. 

Les mer

Kurs

Vårres Brukerstyrt Senter arrangerer kurs både rettet mot brukere og pårørende, men også kurs for fagpersoner i f.eks skole og ansvarlige i organisert fritid.

Les mer

Hva gjør Vårres?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Les mer

Mestringskurs

- For mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og for pårørende. Verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen!

Les mer

Presentasjoner Levekårkonferansen Oktober 2018

Presentasjoner

Her kan du kan laste ned presentasjoene fra foredragsholderene på Levekårkonferansen som ble gjennomført 22.oktober 2018:

Habiliteringstjenesten for voksne: En tid for å lære, en tid for å være

NAV: Økonomi og arbeid for alle

Husbanken: Husbanken muligheter

Elev-og lærlingeombudet i Trøndelag: Muligheter i videregående opplæring

Nav hjelpemiddelsentral: Kognitive hjelpemidler

Trondheim kommune: Veien til voksenlivet

Trøndelag Fylkeskommune: Folkehelsearbeidet m/fokus på kosthold

 

Stands:

- Vårres Regionalt Brukerstyrt senter          - ADHD Norge Sør-Trøndelag

- FFO                                                      - Autismeforeningen i Sør-Trøndelag

- LUPE Trøndelag                                     - NAKU (Nasjonalt kometansemiljø om utviklingshemming)

- Fram-skolen                                           - Prima

- Meråker Kurbad                                      - Fylkesmannen - Vergemålsavdelingen

- Trondheim Turistforening                          - Trondheim og Omegn Friluftsråd - Stikk ut -Friluftsrådet