En likeperson er et medlem i organisasjonen som selv har diagnosen eller er foreldre / foresatte til barn/unge med ADHD, Tourette eller Autismespekterforstyrrelser. Det er også likeperson til pårørende til voksne med diagnosen.