*Her kommer lenker til organisasjoner og foreninger*

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har utgitt en veileder som forteller litt om hvilke tjenester som finnes og hvilke rettigheter familier med funksjonshemmede barn trenger og har. 

Les mer i veilederen her: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne -Hvilke rettigheter har familien?

Studenter:

Individuell tilpasning

Som student med behov for tilrettelegging kan du få individuell tilrettelegging av studiesituasjonen som for eksempel mentorordning via NAV og tilrettelagt lesesalsplass.

Her finner du mer informasjon om dette: Tilrettelegging NTNU

Det å ha barn som strever med noe, har nedsatt funksjonsevne og/eller en diagnose, kan være utfordrende. 

Mange foreldre synes det er krevende å finne ut av hvilke støtte ordningen som finnes for seg selv eller barnet. 

Dette heftet er tenkt som en hjelp til å finne fram i forhold til ulike rettigheter og muligheter. 

Organisering og ansvar for støtteordninger / tjenester kan variere noe fra kommune til kommune. 

Les mer i brosjyren her: Informasjon om støtteordninger, muligheter og rettigheter