Hvordan du snakker til og med barnet ditt, har direkte innvirkning på hvordan barnet ditt snakker til deg samt hans eller hennes atferd. Jo bedre du legger til rette for et godt forhold og god kommunikasjon, jo bedre hjelper du barnet ditt med AD/HD på veien mot å bli en sunn og ansvarlig voksen.

Det er mange spørsmål som dukker opp når man selv eller andre i familien får en diagnose. Og ofte er det ikke så lett å vite hvor man skal lete etter informasjon heller.

Dette er grunnen til at vi på disse ressurssidene ønsker å dele både dokumenter og linker til sider som vi tror kan være til nytte, oppmuntring og læring både for bruker og pårørende.

Ta en titt på menyen til venstre, og sjekk ut de linkene og den informasjonen du finner der, så kanskje du finner svar på dine spørsmål om egen diagnose eller om hvordan forholde seg til et familiemedlem med AD/HD, Tourettes syndrom eller andre lidelser.

Disse sidene vil vokse på seg etter som vi oppdager nye snertne sider på nett eller får tilgang på dokumentasjon og annet som vi mener bør være tilgjengelig for alle.

Vi ønsker deg lykke til i søken etter svar og økt kunnskap!