AD/HD-relatert atferd vil i mange sammenhenger oppleves som sosialt uakseptabel, og kan forenkelte resultere i et lavt selvbilde, isolasjon og begrensede sosiale ferdigheter. For å kunne hjelpe disse barna til å oppnå en følelse av selvrespekt og stolthet i det de gjør, er det nødvendig med et engasjement på bredt nivå. Barnet selv, foreldre, lærer(e), helsesøster og barnets lege må bidra i fellesskap.

Alle kan forstå at det kan være en utfordring å være lærer i en klasse hvor det er en eller flere elever med særskilte behov og for eksempel AD/HD eller Tourettes syndrom.

Disse utfordringene skyldes ikke nødvendigvis at eleven er vanskelig og håndtere, selv om det også kan være tilfellet noen ganger, men at skolesystemet og læringsmetodene i skolen ikke er beregnet på eller tilrettelagt for barn med spesiellle vansker.

Hvis du som lærer ønsker å se hvordan en av disse elevene kan utvikle seg i positiv retning og kunne tilegne seg den kunnskapen du som lærer formidler, så er det vår oppfordring at du sjekker ut de ulike ressursene her på siden. Det kan godt være at du med enkle grep kan bidra til et bedre læringsmiljø også for de elevene i din klasse som du til nå har ansett som "håpløse". Ved å tilegne deg kunnskap om hvordan barn med lærevansker og særbehov fungerer, kan du lettere hjelpe både deg selv og dem.

Det finnes kurs for ansatte i skole og barnehager, og det er mye litteratur tilgjengelig for lærere og andre som arbeider med barn og unge. Vi vil forsøke å dele både nyttige lenker til ressurser på nett og ellers materiale som kan være nyttig.

Hvis du eller andre på din skole ønsker kontakt, informasjon om kurs/ seminar eller annet, så er du hjertelig velkommen til å kontakte oss!