Her finner du en del dokumenter om ADHD, både som presentasjoner, artikler hentet fra nettsider og annet.

Til deg - som har søsken med ADHD

Brosjyren "Til deg - som har søsken med ADHD" tar opp spørsmål om ADHD som søsken, venner eller andre pårørende kan ha. Den kan være mange myter omkring det å ha ADHD. For søsken eller andre kan det være vanskelig å forstå sykdommen og symptomene som den fører med seg. Det kan også være vanskelig å spørre.

Her er lenker til ulike gratis online e-bøker om AD/HD:

Du er klok som en bok, Line!

- Klart jeg er smart!, sier Martin