En likeperson er ikke en fagperson, men de har selv erfaringer og har underskrevet en taushetsavtale og fått opplæring i det å være likemann. 

Klikk på aktuelle organisasjon så får du opp oversikten over organisasjonens likepersoner. 

ADHD Norge: Likepersoner i ADHD Norge

Norsk Tourette Forening: Likepersoner i Norsk Tourette Forening