Foreløpig oversikt over aktiviteter våren 2018 i regi av ADHD Norge Nord-Trøndelag kan leses her:

Foreløpig aktivitetsplan ADHD Norge Nord-Trøndelag våren 2018

Verdal Omegn lokallag og ADHD Norge Nord-Trøndelag arrangerer barne - og ungdomsaktiviteter våren 2018.

Fullstendig oversikt kan ses på ADHD Norge Nord-Trøndelags hjemmeside