Verdal Omegn lokallag og ADHD Norge Nord-Trøndelag arrangerer barne - og ungdomsaktiviteter våren 2018.

Fullstendig oversikt kan ses på ADHD Norge Nord-Trøndelags hjemmeside