Vi inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge som har begynt å jobbe med recovery til dialog og faglig påfyll! 

Flere og flere aktører ønsker å jobbe recoveryorientert, men møter på hinder på veien i implementeringen. Det er behov for å møte andre for å utveksle erfaringer, diskutere dilemmaer og få råd om gode arbeidsmåter til støtte og drahjelp. En vellykket samling i fjor tyder på at et nettverk som dette kan bidra til nettopp det! For å ta tak i det som er viktig blir innholdet i presentasjoner og gruppearbeid satt ut i fra problemstillinger som deltakerne melder inn på forhånd.

Vi oppfordrer ledere, ansatte, brukere, pårørende og brukerrepresentanter til å delta for å sammen utvikle recoverytilnærminger i psykisk helse- og rustjenester!

Klikk her for å melde deg på

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.