Treffsted Sør-Trøndelag

Treffstedene er åpent for barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterdiagnose. Treffstedene er ett gratis tilbud til alle. Her serveres det kveldsmat. Mens vi voksne prater og koser...

Les mer

Ressurser

På disse sidene vil vi legge inn nyttig info og ressurser som vi har samlet, slik at både brukere, pårørende og fagpersoner kan nyttegjøre seg av denne.

Les mer

Organisasjoner

Vårres er knyttet til og samarbeider med mange organisasjoner, foreninger og etater i arbeidet for å bedre brukerenes hverdag. 

Les mer

Kurs

Vårres Brukerstyrt Senter arrangerer kurs både rettet mot brukere og pårørende, men også kurs for fagpersoner i f.eks skole og ansvarlige i organisert fritid.

Les mer

Hva gjør Vårres?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Les mer

Mestringskurs

- For mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og for pårørende. Verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen!

Les mer
Aktuelt

Du/dere inviteres til oppfølgingskveld etter dagskurset ved BUP.

På oppfølgingskvelden vil vi gå gjennom muligheter og rettigheter hos ulike hjelpeinstanser samt at vi legger opp til erfaringsutveksling underveis.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her:

Oppfølgingskvelder vår 2018

 

«Overganger – fra ungdomsskole til videregående skole og til videre utdanning ,arbeid eller dagtilbud"

Her er presentasjoene konferansen 14.02.2018:

Presentasjon fra Dalgård skole

Presentasjon fra NTNU

Presentasjon fra Lupe

Hjemmesiden er nå oppdattert med forskjellig info om hva som skjer i "gamle" Nord-Trøndelag våren 2018.

Treffsteder: Info om treffsteder våren 2018

Oppfølgingskvelder: Info om oppfølgingskvelder våren 2018

For mer informasjon om kurset og påmelding: Informasjon om Mestringskurs.

Hjemmesiden er oppdatert med oversikt over lærings - og mestringskurs ved St.Olavs våren 2018

ADHD 03.05.2018 Info om lærings-og mestringskurs 03.05.2018

Vårres regionalt brukerstyrt senter arrangerer tradisjonen tro sommerleir for barn i alderen 10-12 år på Momyrsstua i Åfjord Kommune

Det blir lagt opp til en uke med spennende og varierte aktiviteter i kontrollerte former. Vi kan nevne båttur, grottebesøk, inneaktiviteter, fisking, fjelltur mm.

Det blir i år arrangert 1 uke med sommerleir, her kan du lese litt mer om det:

Uke 26 : invitasjon