Treffsted Sør-Trøndelag

Treffstedene er åpent for barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterdiagnose. Treffstedene er ett gratis tilbud til alle. Her serveres det kveldsmat. Mens vi voksne prater og koser...

Les mer

Ressurser

På disse sidene vil vi legge inn nyttig info og ressurser som vi har samlet, slik at både brukere, pårørende og fagpersoner kan nyttegjøre seg av denne.

Les mer

Organisasjoner

Vårres er knyttet til og samarbeider med mange organisasjoner, foreninger og etater i arbeidet for å bedre brukerenes hverdag. 

Les mer

Kurs

Vårres Brukerstyrt Senter arrangerer kurs både rettet mot brukere og pårørende, men også kurs for fagpersoner i f.eks skole og ansvarlige i organisert fritid.

Les mer

Hva gjør Vårres?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Les mer

Mestringskurs

- For mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og for pårørende. Verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen!

Les mer
Aktuelt

Det er med sorg vi må meddele at vår styreleder Turid Oldervik døde mandag 5. mars 2018

Det er uforståelig at vi aldri skal møte Turid igjen, og våre tanker går til Turids nærmeste familie.

Vi lyser fred over Turids minne

 

Hjemmesiden er nå oppdattert med forskjellig info om hva som skjer i "gamle" Nord-Trøndelag våren 2018.

Treffsteder: Info om treffsteder våren 2018

Oppfølgingskvelder: Info om oppfølgingskvelder våren 2018

KURS FOR PÅRØRENDE TIL BARN:

Starter Mandag 08.01.2018 klokken 18:00-20.30 i Strandveien 98B, Trondheim.

Påfølgende kursdager: Mandag 15.01.2018, Mandag 22.01.2018 og Mandag 29.01.2018 med samme tidspunkt og sted.

Neste kurs starter Mandag 12.02.2018 18:00-20:30 i Strandveien 98B, Trondheim

Påfølgende kursdager: Mandag 19.02.2018, Mandag 26.02.2018 og mandag 05.03.2018 med samme tidspunkt og sted.

KURS FOR VOKSNE:

Starter Mandag 09.04.2018 klokken 18:00-20:30 i Strandveien 98B, Trondheim

Med påfølgende kursdager: Mandag 16.04.2018, Mandag 23.04.2018 og Mandag 30.04.2018 med samme tidspunkt og sted.

For mer informasjon om kurset og påmelding: Informasjon om Mestringskurs.

Hjemmesiden er oppdatert med oversikt over lærings - og mestringskurs ved St.Olavs våren 2018

ADHD 15.02.2018 Info om lærings-og mestringskurs 15.02.2018

Autismespekterforstyrrelser 21.03.2018 Info om lærings-og mestringskurs 21.03.2018

Tourette syndrom 04.04.2018 Info om lærings-og mestringskurs 04.04.2018

ADHD 03.05.2018 Info om lærings-og mestringskurs 03.05.2018

Vårres regionalt brukerstyrt senter har åpnet ett eget lokale i Krisiansund på prosjektbasis, med store forhåpninger om at dette kan bli noe varig. 

Dørene til Nedre Enggate 15 er åpne. 

Lokalet skal ha ulike bruksområder. Alt fra samlinger, kurs og treff til informasjonsformidlig og lett prat. 

Rigmor Dyrnes skal ha det daglige ansvaret med god hjelp fra styreleder i Vårres Turid Oldervik og Daglig leder Arthur Mandahl. 

Kontaktinfo Rigmor Dyrnes tlf 98660013

 

Helsepedagogikk for brukere er ett kurs innenfor pedagogikk innen helsesektoren som organisasjonene kan bruke i opplæringen av sine tillitsvalgte, brukererepresentanter og likepersoner.