- Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Nasjonal konferanse for Recovery er et resultat av et bredt samarbeid blant organisasjoner som vil sette menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse på dagsorden. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.

Den første konferansen skulle gjennomføres i februar 2022, men ble grunnet covid, utsatt til September 2022. Konferansen skal avholdes på Gardermoen.

For mer informasjon og påmelding: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/#Pamelding

Korona-pandemien har i løpet av kort tid snudd hele samfunnet på hodet. For noen har dette resultert i permittering og arbeidsledighet, mens andre jobber hjemmefra eller i frontlinjen på sykehus eller dagligvarehandel. I en hverdag preget av usikkerhet, isolasjon og økonomiske bekymringer, kan det være vanskelig å opprettholde struktur i hverdagen.

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.