Treffsted Sør-Trøndelag

Treffstedene er åpent for barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterdiagnose. Treffstedene er ett gratis tilbud til alle. Mens vi voksne prater og koser oss, kan barna drive...

Les mer

Ressurser

På disse sidene vil vi legge inn nyttig info og ressurser som vi har samlet, slik at både brukere, pårørende og fagpersoner kan nyttegjøre seg av denne.

Les mer

Organisasjoner

Vårres er knyttet til og samarbeider med mange organisasjoner, foreninger og etater i arbeidet for å bedre brukerenes hverdag. 

Les mer

Kurs

Vårres Brukerstyrt Senter arrangerer kurs både rettet mot brukere og pårørende, men også kurs for fagpersoner i f.eks skole og ansvarlige i organisert fritid.

Les mer

Hva gjør Vårres?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Les mer

Mestringskurs

- For mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og for pårørende. Verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen!

Les mer
Siste Nytt

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom.

Høringsfrist: 20.07.2020

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-astilling-nou-2020-1/id2697868/

NOU 2020-1 om Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Det er derfor behov for en forsterket innsats på dette området.

Som et ledd i en bredere anlagt satsning for gruppen utlyser NevSom midler til igangsetting av fag- og metodeutviklingsprosjekter og tidsavgrensede forskningsprosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom.

NevSom utlyser midler for igangsetting av prosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom.


Formålet med satsningen er å bidra til klinisk tverrfaglig kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som raskt kan implementeres i helsetjenesten og som fremmer oppfølging av voksne med Tourettes syndrom.

Det er etablert et samarbeid med Norsk Tourette Forening og de regionale fag-/kompetansemiljøene for gjennomføring av satsningen.

Det kan søkes om støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling og tidsavgrenset forskning på inntil kr 200.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet for denne satsningen. Brukerrepresentasjon vektlegges. 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Brukerrepresentasjon
  • Prosjektbeskrivelse
  • CV


Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via UiO nettskjema.

Søknadsfrist: 13.09.2020

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) /tlf 2301 6067
Egil Midtlyng (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) /tlf 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 40 (28.09.-02.10.2020).

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/utlysning-av-prosjektmidler-til-en-forsterket-innsats-for-voksne-med-tourettes-syndrom

Under pandemiutbruddet gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant foreldre til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Her er sluttrapporten: Sluttrapport "Når livet blir snudd på hodet".