Erfaringskompetanse.no

Erfaringskompetanse.no har fått i mandat fra Stortinget å samle, gjøre gyldig og formidle kunnskap og gjøre den tilgjengelig for helsesektoren. Kompetansesenteret som er finansiert av Helsedirektoratet, er en brobygger i møtet mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innen psykisk helse. Her utfordres både den erfarings- og fagbaserte kunnskapen, og målet er å fremme et helhetlig bilde av helsehemmende og helsefremmende faktorer innen psykisk helse.

Kjerneverdier: Respekt – Åpenhet – Nyskaping

  • et helhetlig menneskesyn som bygger på respekt for det enkelte menneske, og dets iboende livsevne.
  • våger åpen dialog og utfordrer både brukerkunnskap og fagkunnskap for å få frem et helhetlig bilde.
  • nyskapende ved å fremme likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap, slik at ny kunnskap kan føre til ny praksis.

Visjon: Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap.


erfaringskompetanse.no

Frogner Hovedgård - Verkstedbygget
Frogner Ring 8
3715 Skien