KBT- Midt Norge

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

(Trondheim, Sør-Trøndelag)

Kompetansesenteret har 3 satsingsområder:

  • Brukermedvirkning for voksne
  • Brukermedvirkning for barn og unge
  • Brukermedvirkning i arbeid og kvalifisering.

Senteret er kompetansebase for Bruker Spør Bruker (se http://www.brukererfaring.no) og driver utviklings, opplærings og gjennomføringsprosjekter knyttet til metoden.