Lærings - og mestringskurs for foresatte/familier høsten 2017

Hjemmesiden er oppdattert med oversikt over lærings - og mestringskurs ved St.Olavs høsten 2017

ADHD 07.09.2017 Info om lærings - og mestringskurs 07.09.2017

Angst og depresjon 28.09.2017 Info om lærings - og mestringskurs 28.09.2017

Tourette syndrom 26.10.2017 Info om lærings og mestringskurs 26.10.2017

Autismespekterforstyrrelser 15.11.2017 Info om lærings - og mestringstilbud 15.11.2017

ADHD 30.11.2017  Info om lærings - og mestringskurs 30.11.2017