Hjemmesiden er oppdattert med oversikt over lærings - og mestringskurs ved St.Olavs høsten 2017

ADHD 07.09.2017 Info om lærings - og mestringskurs 07.09.2017

Angst og depresjon 28.09.2017 Info om lærings - og mestringskurs 28.09.2017

Tourette syndrom 26.10.2017 Info om lærings og mestringskurs 26.10.2017

Autismespekterforstyrrelser 15.11.2017 Info om lærings - og mestringstilbud 15.11.2017

ADHD 30.11.2017  Info om lærings - og mestringskurs 30.11.2017

 

Vårres regionalt brukerstyrt senter arrangerer tradisjonen tro sommerleir for barn i alderen 10-12 år på Momyrsstua i Åfjord Kommune

 

Det blir lagt opp til en uke med spennende og varierte aktiviteter i kontrollerte former. Vi kan nevne båttur, grottebesøk, inneaktiviteter, fisking, fjelltur mm. 

 

Det blir arrangert to like uker der familiene kan velge en av ukene. 

Uke 26 : Invitasjon sommerleir uke 26

Uke 27: Invitasjon sommerleir uke 27

 

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen autismespekterforstyrrelser.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

For mer info og program les: Dagskurs Autismespekterforstyrrelser 6. april 2017

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen Tourettes Syndrom.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

For mer info og program les: dagskurs Tourettes syndrom

 

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

For mer info og program les: ADHD dagskurs 02.02.2017

Vi gratulerer Mariela Lara med artikkelen i Patient Education and Counseling: 

"The effect of a brief educational programme added to mental health treatment to improve patient activation: A randomized controlled trial in community mental health centres"

Se artikkelen her: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399115301518

Tirsdag 8. september 2015  starter nytt kurs etter konseptet "Å leve ett friskere liv". 
Kurset går over 6 kvelder á 2, 5 timer. 

Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter arrangerer i samarbeid med ADHD Norge Sør-Trøndelag og Norsk Tourette Forening Trøndelag Aktiv Sommer også i 2015.