Kurset er for foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Sted: Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, Kunnskapssenteret, Auditorium KA12.

Klokken 08:00-15:30

 

Kurset er for foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Sted: Laboratoriesenteret LA21, 2 etasje, (bak kvinne barn senteret) St.Olavs hospital

Klokken 08:-15:00

Kurset er for  foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikk som har fått diagnosen angst og/eller depresjon

Det er ønskelig at ffagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Sted: Medisinsk-teknisk senter, MTS11, Olavs Kyrresgate 9, Øya

Klokken: 08:00 - 15:00

Kurset er for foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikksom har fått diagnosen Tourette Syndrom

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på

Sted: Kvinne - barn senteret, KBA autitorium, 1 etasje, St.Olavs Hospital

Klokken: 08:30 - 15:00

For mer info om program: Info og program lærings - og mestringskurs Tourette Syndrom 26.10.2017

Kurset er for foreldre/familier til barn og unge ved BUP klinikk som har fått diagnosen autismespekterforstyrrelser.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Sted: Laboratoriesenteret LA21, 2 etasje, (bak kvinne barn senteret) St.Olavs hospital

Klokken 08:-15:00

For mer info og program: Invitasjon dagskurs Autismespekterforstyrrelser 15.11.2017