Treffsted Sør-Trøndelag

Treffstedene er åpent for barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterdiagnose. Treffstedene er ett gratis tilbud til alle. Her serveres det kaffe, te og saft med noe å...

Les mer

Ressurser

På disse sidene vil vi legge inn nyttig info og ressurser som vi har samlet, slik at både brukere, pårørende og fagpersoner kan nyttegjøre seg av denne.

Les mer

Organisasjoner

Vårres er knyttet til og samarbeider med mange organisasjoner, foreninger og etater i arbeidet for å bedre brukerenes hverdag. 

Les mer

Kurs

Vårres Brukerstyrt Senter arrangerer kurs både rettet mot brukere og pårørende, men også kurs for fagpersoner i f.eks skole og ansvarlige i organisert fritid.

Les mer

Hva gjør Vårres?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er et kompetansesenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Les mer

Mestringskurs

- For mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og for pårørende. Verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen!

Les mer
Aktuelt

Hjemmesiden er oppdattert med oversikt over dagskurs i Trondheim høsten 2016. 

ADHD: 22.09.2016 og 24.11.2016 

Angst / depresjon: 21.10.2016

Autismespeterforstyrrelser: 09.11.2016

Tourette Syndrom: 15.11.2016

For mer informasjon og påmelding se nærmere info under hvert enkelt kurs som du finner på Oversikt over dagskurs høsten 2016

Norsk Tourette Forening arrangerer jubileumskonferanse i anledning at de er 30 år i år 

Jubileumskonferansen arrangeres Torsdag 22. september 2016 på Oslo kongressenter

Tema for konferansen er Tourette Syndrom, Tics - forvarsler - oppmerksomhet og dyp hjernestimulering 

 

Elektronisk påmelding innen 1. september på følgende link: elektronisk påmelding

Les invitasjonen i sin helhet her: Kommer snart !

I mellomtiden er link til invitasjonen her på Norsk Tourette forening sin hjemmeside: Jubileumskonferanse Norsk Tourette Forening 22.09.2016

Helsepedagogikk for brukere er ett kurs innenfor pedagogikk innen helsesektoren som organisasjonene kan bruke i opplæringen av sine tillitsvalgte, brukererepresentanter og likepersoner.

Vi gratulerer Mariela Lara med artikkelen i Patient Education and Counseling: 

"The effect of a brief educational programme added to mental health treatment to improve patient activation: A randomized controlled trial in community mental health centres"

Se artikkelen her: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399115301518